Close

8. júna 2017

Mo(o)n Run 2017

Ola, tak práve dobehla Monika a po nej aj Patrik (čítaj Kelso) na trati dlhej 6km

Mon s malou dušou šla obhájiť prvé miesto a aj sa tak stalo ??? gratulujeme s časom 27:15 cca (zlepšenie o 24sec na km oproti minulému roku)

Kelso to dal za 33:21, čo je taktiež zlepšenie oproti minulému ročníku o niečo cez dve minúty.

Pridávame data zo SportSoftu

image

Podporiť prišli: Ľubo, Radko a aj Turbi

P.S. tento rok sa vraj neblúdilo.